Members

Studia przypadków

IMPACTPaperRec / Studia przypadków

W pierwszym roku projektu partnerów zebrane informacje na szereg studiów przypadku. Obejmują one informacje na: Narodowego i regionalnego systemu, systemu zbierania odpadów, informacji i komunikacji, Evolution papier Tektura & odpadów zebranych, papieru i tektury przetwarzanie odpadów, koszty i przychody, zasobów, satysfakcja interesariuszy, główne problemy/wyzwań. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat kolekcji osobnej kartce w: