Members

Najlepszych praktyk

IMPACTPaperRec / Najlepszych praktyk

Najlepsze praktyki wspierające organy lokalne we wdrażaniu systemów zbiórki

Zwieńczeniem zintegrowanych prac prowadzonych przez partnerów w ramach IMPACTPapeRep będzie stworzenie Podręcznika Najlepszych Praktyk, w którym zaprezentowane zostaną analizy najlepszych praktyk i systemów zbiórki.

Podręcznik będzie także zawierać wspólną ramową metodologię ewaluacji zbiórki PfR, opracowaną i sprawdzoną na przykładzie Rumunii, Bułgarii, Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

Pierwsze przykłady najlepszych praktyk zostaną umieszczone w tej sekcji, gdy tylko będą dostępne.

Podręcznik Najlepszych Praktyk zostanie opublikowany na tej stronie w późniejszym terminie.