Members

Polityka UE

IMPACTPaperRec / O Projekcie / Polityka UE

W zgodzie z celami europejskiej polityki w zakresie odpadów.

Projekt IMPACTPapeRec jest całkowicie zgodny z celami polityki europejskiej w zakresie priorytetyzacji recyklingu i odzysku zamiast składowania odpadów w rozumieniu obecnych unijnych i krajowych przepisów prawa odpadowego, np. Ramowej Dyrektywy Odpadowej czy propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym. Główny nacisk położony jest na znaczenie zbiórki selektywnej.

Projekt IMPACTPapeRec ma również związek z powstającymi w Europie inicjatywami, takimi jak europejskie partnerstwo innowacji w dziedzinie surowców „IMPACT – Introduction and Improvement of Separate Paper Collection to avoid landfilling and incineration”, których celem jest włączenie ponownego wykorzystania produktów ubocznych i frakcji odpadowych do alternatywnych procesów produkcyjnych, co pozwoli na uniknięcie składowania odpadów.

Wiedza i rezultaty uzyskane w ramach projektu w przyszłości posłużą jako baza do opracowania nowych regulacji i standardów zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.