Members

listopad 2017

IMPACTPaperRec / 2017 / listopad

Spotkanie informacyjne

W października 2017 r. zorganizowaliśmy drugie spotkanie informacyjne w europejskim domu leśnictwa w Brukseli. Spotkanie trwało 1.30 godziny i uczestniczyło kilka kluczowych zainteresowanych stron w Komisji Europejskiej. Partnerzy ITENE, ACR + i CEPI przedstawione najważniejsze projektu. Powitanie i wprowadzenie projektu została...