Members

grudzień 2017

Zarejestruj się teraz na konferencję końcową

Zobacz programy konferencji i warsztatów. Przychodzący adres: Jacques Delorsa Building, rue Belliard 99-101, 1040 Bruksela Popołudniowe warsztaty dla gmin odbędą się w tym samym miejscu, a jeden na przedsiębiorców odbędzie się w SILVERSQUARE Europe, 35 Square de Meeûs, 1000 Bruksela, Belgia. Rejestracja jest...

Spotkanie informacyjne

W października 2017 r. zorganizowaliśmy drugie spotkanie informacyjne w europejskim domu leśnictwa w Brukseli. Spotkanie trwało 1.30 godziny i uczestniczyło kilka kluczowych zainteresowanych stron w Komisji Europejskiej. Partnerzy ITENE, ACR + i CEPI przedstawione najważniejsze projektu. Powitanie i wprowadzenie projektu została...

Nowe plakaty i ulotki dla obywateli

IMPACTPapeRec stworzył nowy plakat i ulotkę dla obywateli, promowanie selektywnej zbiórki papieru do recyklingu. Ten nowy materiał jest aktualnie używany w warsztatach biorąc miejsce w całej Europie i jest dostępne we wszystkich językach projektu! Serdecznie zapraszamy do wykorzystania ich do...

Odwiedzić sortowanie jednostki Tri Wandea

Podczas Zgromadzenia ogólnego w la Roche-sur-Yon we Francji, konsorcjum projektu miał okazję odwiedzić Wandea Tri – nowe centrum sortowania partnera Trivalis. Centrum został zbudowany w 2017 r. i rozpoczął działalność na początku 2017 roku, w tym samym czasie, jak rozszerzenie...

Odkryj IMPACTPapeRec Podręcznik

Głównym efektem prac prowadzonych w ramach projektu IMPACTPapeRec jest dobry i Podręcznik najlepszych praktyk. Ten podręcznik zawiera cenne informacje mogły udzielić różnych regionach Europy poprawić selektywnej zbiórki papieru i tektury dla recyklingu. Ponadto obsługuje gmin w realizacji najlepszych kolekcji procedur...