Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Nowe plakaty i ulotki dla obywateli

Nowe plakaty i ulotki dla obywateli

Nowe plakaty i ulotki dla obywateli

IMPACTPapeRec stworzył nowy plakat i ulotkę dla obywateli, promowanie selektywnej zbiórki papieru do recyklingu. Ten nowy materiał jest aktualnie używany w warsztatach biorąc miejsce w całej Europie i jest dostępne we wszystkich językach projektu! Serdecznie zapraszamy do wykorzystania ich do celów promocyjnych.  Jeśli są Państwo zainteresowani drukowanie jakichkolwiek materiałów, można skontaktować się z info@impactpaperec.eu Aby uzyskać format ready-to-print.

Plakat: EN, FR, ES, HU, PL, RO, BG, DE

Ulotka: EN, FR, ES, HU, PL, RO, BG, DE

Zapisz