Members

O Projekcie

IMPACTPaperRec / O Projekcie

IMPACTPaperRec:

To europejski projekt, którego zadaniem jest pobudzenie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez dalsze zwiększanie poziomu selektywnej zbiórki papieru do recyklingu oraz promowanie odpowiednich schematów pozwalających uniknąć składowania i spalania.

Read more

Dąży do uczynienia z Europy lidera zbiórki papieru do recyklingu (PfR) poprzez dostarczenie innowacyjnej i wspólnej platformy transferu wiedzy.

Read more

Jest dostrojony do celów polityki europejskiej, na przykład pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, ze szczególnym naciskiem na zbiórkę selektywną.

Read more

Projekt uzyskał środki z programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020, umowa grantowa nr 690182.