Members

październik 2017

IMPACTPaperRec / 2017 / październik

Nowe plakaty i ulotki dla obywateli

IMPACTPapeRec stworzył nowy plakat i ulotkę dla obywateli, promowanie selektywnej zbiórki papieru do recyklingu. Ten nowy materiał jest aktualnie używany w warsztatach biorąc miejsce w całej Europie i jest dostępne we wszystkich językach projektu! Serdecznie zapraszamy do wykorzystania ich do...