Members

Fakty o recyklingu

IMPACTPaperRec / Fakty o recyklingu

Włókna papieru wykonują (3,5)

obiegu w Europie.

Europa jest światowym liderem recyklingu papieru

W Europie do recyklingu trafia około 72% papieru.

Papier i tektura to najczęściej poddawane recyklingowi materiały opakowaniowe w Europie.

Ilość PfR zbieranego z gospodarstw domowych, lokali handlowych, przemysłowych i biurowych sięga 58 milionów ton.

Państwa korzystające ze schematów zbiórki selektywnej uzyskują wyższe stopy recyklingu oraz lepszą jakość zbieranego PfR.

Teoretyczna maksymalna stopa recyklingu papieru wynosi 79%.

W zależności od klasy papieru włókna mogą być poddawane recyklingowi wielokrotnie, jednak nie w nieskończoność. Strumień papieru do recyklingu musi być więc stale uzupełniany produktami wytworzonymi z masy pierwotnej. Udział papieru nienadającego się z przyczyn technicznych do zbiórki i recyklingu (na przykład papier z bibliotek czy archiwów, papier toaletowy itp.) szacowany jest na 21% całkowitej konsumpcji papieru i tektury. W konsekwencji teoretyczny maksymalny poziom zbiórki wynosi 79%, a nie 100%. Im bliżej tego progu, tym przynosi on mniejsze korzyści (długi transport, brak korzyści skali itp.). Wiele krajów osiągnęło już ten poziom.

W Europie do recyklingu trafia około 72% papieru.