Members

styczeń 2018

IMPACTPaperRec / 2018 / styczeń

Zalecenia polityczne i zachęty

Przegląd aktualnego krajobrazu polityki w zakresie selektywnej zbiórki papieru do recyklingu znajduje się w raporcie opublikowanym przez partnerów IMPACTPapeRec. Zatytułowane zalecenia dotyczące działań i zachęt w zakresie polityki, niniejsze sprawozdanie dotyczy opracowania innowacyjnych systemów polityki i inicjatyw mających na celu...

Warsztaty miejskie

Aby szerzyć zdobytą wiedzę i najlepsze i dobre praktyki wypracowane wśród szerszej publiczności w uczestniczących klastrach, seria warsztatów gmin została opracowana i wdrożona we wszystkich gminach projektu, a większość klastrów projektu. Warsztaty odbyły się w każdej z pięciu gmin klastrowych, które...

Moduły eLearningu

Często urzędnicy służby publicznej nie mają czasu na uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Dwa moduły eLearning zostały zaprojektowane specjalnie dla zajętych praktykujących i wkrótce będą dostępne online. Praktyczne i angażujące skupiają się na dwóch tematach: selektywnej kolekcji i recyklingu. Moduły eLearning...

Podręcznik dobrych i najlepszych praktyk

Podręcznik dobrych i najlepszych praktyk jest głównym osiągnięciem projektu IMPACTPapeRec. Czytając je, regiony i gminy europejskie znajdą cenne informacje, które pomogą w poprawie ich zbierania papieru w celu recyklingu dzięki wdrożeniu najlepszych procedur gromadzenia i praktyk w zakresie zbierania lepszych...