Members

Partnerzy

IMPACTPaperRec / O Projekcie / Partnerzy

Silni partnerzy reprezentujący cały łańcuch wartości papieru

IMPACTPapeRec to konsorcjum 19 partnerów z ośmiu krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii i Hiszpanii.

Celem IMPACTPapeRec jest uczynienie z Europy lidera zbiórki PfR oraz utrzymanie tej pozycji poprzez zagwarantowanie dostaw PfR głównie ze źródeł europejskich, czemu ma służyć innowacyjne podejście polegające na zaangażowaniu wszystkich uczestników łańcucha wartości papieru. Taki model pozwala na zachowanie równowagi reprezentatywności wzdłuż łańcucha wartości:

Nasi partnerzy

ACR+ jest międzynarodową siecią miast i regionów, którym przyświeca wspólny cel promowania inteligentnej konsumpcji zasobów i zrównoważonego zarządzania odpadami poprzez zapobieganie ich powstawaniu u źródła, ponowne wykorzystanie i recykling.

View website

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) z siedzibą w Brukseli to organizacja non-profit skupiająca europejski sektor celulozowo-papierniczy, wyróżniająca jego osiągnięcia i korzyści produktów.

View website

Miasto

DUPNITSA

View website

DIN to berlińska prywatna organizacja zarejestrowana jako stowarzyszenie non-profit. DIN korzysta z doświadczenia ponad 30 000 ekspertów reprezentujących przemysł, środowisko naukowe, ruch ochrony konsumentów i sektor publiczny, którzy wspólnie zajmują się opracowywaniem rynkowych standardów i specyfikacji.

View website

Firma Ecofolio powstała w 2007 roku z myślą o wprowadzeniu modelu obiegu zamkniętego do przemysłu papierniczego we Francji. Misją Ecofolio jest łączenie troski o środowisko z osiąganiem zysków dzięki optymalizacji segregacji i recyklingu odpadów.

View website

EEB jest największą federacją obywatelskich organizacji środowiskowych w Europie, która stoi na straży sprawiedliwości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju i demokracji uczestniczącej. Celem EEB jest upewnianie się, że UE gwarantuje zdrowe środowisko i bogatą bioróżnorodność dla wszystkich.

View website

FENIX DUPNICA

Grupa Hamburger Recycling poprzez swoją główną działalność, jaką jest zbiórka, obróbka, sprzedaż i transport, stanowi łącznik pomiędzy produkcją papieru (Hamburger Containerboard) i produkcją opakowań (Dunapack Packaging) w obrębie koncernu Prinzhorn Holding.

View website

ITENE to centrum badań rynkowych specjalizujące się w zagadnieniach z zakresu opakowań, transportu i logistyki. Dostarczamy firmom oraz organizacjom holistyczne rozwiązania biznesowe wzdłuż całego łańcucha dostaw.

View website

Miasto

MEZDRA

 

Gminy

MIHAI VITEAZU

PROPAKMA udziela papierniom i powiązanym przedsiębiorstwom wsparcia technicznego i technologicznego, a także zarządza biurem INGEDE –  Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Odbarwiania Papieru.

View website

Działający w Monachium i Heidenau/Dreźnie instytut badawczo-usługowy Papiertechnische Stiftung (PTS) pomaga firmom ze wszystkich sektorów w opracowywaniu i stosowaniu nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących włókna papierowe.

 

GRUPA SAICA jest liderem zbiórki i recyklingu papieru oraz produkcji opakowań papierowych i kartonowych w Hiszpanii. Jesteśmy przedsiębiorstwem zintegrowanym, w którego skład wchodzą trzy dywizje: Saica Natur, Saica Paper i Saica Pack.

Miasto

SFÂNTU GHEORGE

View website

 

Przedsiębiorstwo TEGA prowadzi zbiórkę odpadów domowych i zarządza systemem zbiórki obejmującym Sfântu Gheorghe oraz ponad 85% okręgu Covasna.

Trivalis to organizacja publiczna, która zarządza odpadami komunalnymi w departamencie Wandea (Vendée). Od czasu powstania w 2003 roku z inicjatywy Trivalis powstało 30 zakładów publicznych, a stopa recyklingu zbieranych odpadów wzrosła do 70%.

View website