Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

W października 2017 r. zorganizowaliśmy drugie spotkanie informacyjne w europejskim domu leśnictwa w Brukseli. Spotkanie trwało 1.30 godziny i uczestniczyło kilka kluczowych zainteresowanych stron w Komisji Europejskiej.

Partnerzy ITENE, ACR + i CEPI przedstawione najważniejsze projektu. Powitanie i wprowadzenie projektu została podana przez ITENE, który przedstawił Ogólne cechy ImpactPapeRec. ACR + następnie kontynuowane przez wprowadzenie główne wyniki projektu: dobre i najlepszych praktyk Podręcznik dla kolekcji papieru i tektury dla recyklingu. CEPI dobijaja przedstawiając wyniki z polityki i zachęty do poprawy selektywnej zbiórki papieru dla recyklingu.

Prezentacje wzbudziło zainteresowanie uczestników i generowane wiele ciekawych pytań. Wszyscy uczestnicy byli chętni, aby uzyskać więcej informacji o projekcie i aby pozostać w kontakcie dla przyszłych inicjatyw związanych z ImpactPapeRec. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym partnerom, które przybyły do Brukseli dla wsparcia i ich ciężkiej pracy!