Members

Lista dobrych i najlepszych praktyk

IMPACTPaperRec / Lista dobrych i najlepszych praktyk

Poniżej znajdują się dobre i najlepsze praktyki identyfikowany z IMPACTPapeRec klastrów, doświadczenia partnerów, bibliograficzne badania i wyniki workshop.

Zapisz

[ultimate_exp_section title=”Operational aspects” text_color=”#0056ab” background_color=”#ffffff” title_active=”#0056ab” title_active_bg=”#dddddd” cnt_bg_color=”#ffffff” icon=”Defaults-chevron-right” new_icon=”Defaults-chevron-down” icon_align=”left” title_alignment=”left”]

Usługi dla obywateli

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”1.1. Specific collection system adapted to the real needs” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]Wybór najlepszego systemu kolekcji (np.) Przynieść, banki, metrów od drzwi do drzwi, recyklingu, kolekcja mobilnych punktów) dla każdej strefy, z uwzględnieniem jego specyfiki i potrzeb gminy: Rodzaj budynku, gęstość populacji i demografii. Decyzja najbardziej odpowiedni system w każdej dzielnicy powinno opierać się na listę wymagań "krok po kroku". Wszystkie zainteresowane strony powinny być zaangażo[/info_list_item][info_list_item list_title=”1.2. Separate collection system for paper and board” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]wane w ten proces. Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki dla papieru i tektury, aby zapewnić obywatelom możliwość oddzielenia go od pozostałych odpadów i innych sur[/info_list_item][info_list_item list_title=”1.3. Constant technological innovation in paper and board collection” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]owców wtórnych. Wdrożenie systematycznego procesu ciągłych innowacji technologicznych poprzez coroczne spotkania władz lokalnych, papier mills i innych grup zainteresowanych (np.) Ekspertów w dziedzinie recyklingu, recykling firm, odpady kolekcjonerów) do: analiza istniejących wskaźników, w kolekcji papieru i tektury, zidentyfikować problemy i wyzwania, analizowanie powstające technologie, decydują zmiany technologiczne do zrobienia. Korz[/info_list_item][info_list_item list_title=”1.4. User-friendly collection container” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]ystanie z kontenera z ergonomiczny kształt dostosowany do różnego rodzaju użytkowników (np.) Dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych obywateli). Ponadto kontenery i przestrzeni otaczającej powinny być przechowywane czyste, dostępne, dobrze oświetlone i dobre warunki w ogóle.[/info_list_item][/info_list]

Typ systemu gromadzenia

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”1.5. Volunteer collection of paper and board” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Konkretnych kampanii zbierania papieru i tektury przez publiczne i prywatne ośrodki miejskie (np. Szkoły, Kluby sportowe) które mogą dostarczyć dodatkowe dochody i wykorzystywane do pomocy na finansowanie swojej dzia[/info_list_item][info_list_item list_title=”1.6. Selective collection system for graphic paper” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]łalności i potrzeb. Wprowadzenie nowego kontenera/torba do selektywnego zbierania papieru graficznego (oprócz selektywnej zbiórki papieru i tektury). To pozwoli zebrać dwóch różnych frakcji osobno: (1) graficzny papieru i (2) non-graphic papieru (głównie opakowania papieru i tektury) tym samym spada (lub nawet potencjalnie eliminując) potrzebę późniejszego sortowania techniczne.[/info_list_item][info_list_item list_title=”1.7. Underground containers in higher population density areas” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”] Wdrożenie sieci podziemnych zbiornikach w gęsto zabudowanych obszarach miasta. Podziemne pojemniki są ciekawe rozwiązanie do przezwyciężenia trudności związanych z realizacją selektywnej zbiórki w gęsto zabudowanych obszarach i obudowy pionowej. Korzys[/info_list_item][info_list_item list_title=”1.8. Compacting collection trucks” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]tanie z samochodów ciężarowych wyposażonych w ziemnych w celu zmniejszenia ilości papieru i tektury zebrane. Dzięki temu, że zwiększenie kwoty zebrane przez każdy samochód, bardziej efektywnego zbierania. Kor[/info_list_item][info_list_item list_title=”1.9. Container opening system adapted to paper and board” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]zystanie z pojemników z otworów dostosowanych do wielkości i kształtu materiału zdeponowane (tj. Graficzny papieru, papieru i opakowań na pokład). Preferowane są szerokie i płaskie, otwory.[/info_list_item][/info_list][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”Policy, Legislation and Economic aspects” text_color=”#0056ab” background_color=”#ffffff” title_active=”#0056ab” title_active_bg=”#dddddd” cnt_bg_color=”#ffffff” icon=”Defaults-chevron-right” new_icon=”Defaults-chevron-down” icon_align=”left” title_alignment=”left”]

Zasady

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”2.1. Ambitious strategy and targets” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]Implementacja systematyczny proces stopniowej poprawy gromadzenia papieru i tektury w gminie. Będą oparte na rocznych spotkań między gminy, Kolekcjonerzy papieru i innych zainteresowanych grup, takich jak Stowarzyszenie obywatel: analiza istniejących wskaźników, w kolekcji papieru i tektury, zidentyfikować problemy i wyzwania, zdefiniować potencjalne rozwiązania, wybierz rozwiązania być wdrożone i Ustaw cele na[/info_list_item][info_list_item list_title=”2.2. Cluster of municipalities” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”] następny rok. Umów między gminy wzmacniają tworzenie powiązań i wymiany najlepszych praktyk i strategii.[/info_list_item][/info_list]

Aspekty ekonomiczne

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”2.3. Pay-as-you-throw” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Do obliczenia opłaty w oparciu o zasadę, że im mniej odpadów produkują (lub więcej i lepiej można sortować), tym mniej płacisz. Różne opcje dla kolekcji różnych systemów należy uznać za (np.) Inteligentne karta lub kod kreskowy naklejki dla banków bring).[/info_list_item][/info_list]

Inne praktyki gospodarczej

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”2.4. Tender for waste and recyclables collection service ” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Ustanowienie procedury przetargowej dla wyboru firmy optymalne zarządzanie odpadami na podstawie długoterminowych umów. Ta procedura publicznych należy wziąć pod uwagę dane techniczne związane z publicznych przetargów zasad UE (kolekcja Metoda i jakości, Cena kolekcji, uwarunkowań cyklu życia, wsparcie na podnoszenie świadomości obywatelską i użyć innowacyjnych technologii[/info_list_item][info_list_item list_title=”2.5. Ordinance on paper and board separate collection in public institutions” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]). Wdrożenie nowego zarządzenia w celu zwiększenia zaangażowania instytucji publicznych na selektywnej zbiórki papieru i tektury (szkoły, uniwersytety, szpitale i budynki użyteczności publicznej).[/info_list_item][/info_list][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”Monitoring and Control” text_color=”#0056ab” background_color=”#ffffff” title_active=”#0056ab” title_active_bg=”#dddddd” cnt_bg_color=”#ffffff” icon=”Defaults-chevron-right” new_icon=”Defaults-chevron-down” icon_align=”left” title_alignment=”left”]

Kontrolowanie działalności 

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”3.1. Data collection and monitoring of pfr quality parameters ” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]Wdrażanie procedur kontroli jakości papier do recyklingu do pobierania próbek. Główne parametry mierzone są: skład materiału, zanieczyszczeń, prochy, wilgoci i zanieczyszczeń le[/info_list_item][info_list_item list_title=”3.2. Monitoring and control of the composition of residual waste and paper and board in other recyclable streams” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]pkich. Wdrażanie metodologii monitorowania i analizy składu odpadów resztkowych. Na podstawie, że zostaną podjęte konkretne działania wydostać więcej materiałów do recyklingu / odzyskania pozostałych strumienia (tzn Selektywnej zbiórki). [/info_list_item][info_list_item list_title=”3.3. Control measures to prevent paper theft” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Kontroli i egzekwowania środków w celu uniknięcia kradzieży papieru do recyklingu. Środki ustanowione może opierać się na pojemnik projekt lub kontroli jednostek (nadzorem kamer, straży miejskiej, którzy oglądać dla tych podmiotów, które otrzymują pfr w nielegalny sposób).[/info_list_item][/info_list]

Korzystanie z technologii informacyjno -komunikacyjnych (ICT)

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”3.4. Optimization of the collection routes” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Wdrożenie oprogramowania optymalizacji, który będzie zaplanować z wyprzedzeniem trasy zbiorcze tiry, stara się być równie skuteczny jak to możliwe, przy uwzględnieniu rachunku niektóre aspekty takich USA: Kolekcja kalendarz dla gospodarstw domowych, napełnianie pojemników lub oszczędności energi[/info_list_item][info_list_item list_title=”3.5. Filling level control for containers” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]i. Wdrożenie systemu do kontroli poziomu kontenerów do monitorowania wskaźników zbiórki i poprawy planowania procedur (wydajne planowanie) do napełniania.[/info_list_item][/info_list]

Kolekcja stawek i poprawy planowania procedur (wydajne planowanie)

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”3.6. Publication of paper collection Key Performance Indicators (KPIs)” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie kluczowych wskaźników wydajności zarządzania papieru i tektury w stronie internetowej gminy (np.) Kurs selektywnej zbiórki, koszty, stopień recyklingu). Ponadto ulepszenia osiągnięte każdego roku i cele na następny powinny być dołączone w celu uzyskania przejrzystości.[/info_list_item][/info_list][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”Information and Communication” text_color=”#0056ab” background_color=”#ffffff” title_active=”#0056ab” title_active_bg=”#dddddd” cnt_bg_color=”#ffffff” icon=”Defaults-chevron-right” new_icon=”Defaults-chevron-down” icon_align=”left” title_alignment=”left”]

Ogólne działania informacyjne i komunikacyjne 

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”4.1. Information on containers and bags” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]Obejmują ilustracyjnych i krótkie informacje na temat kolekcji papieru z recyklingu instrukcje (harmonogramy kolekcji oraz dozwolonych materiałów) w celu wyjaśnienia wątpliwości co do obywateli, recykling procesów i celów wyznaczonych przez gminę, zarówno w pojemniki i worki. Biorąc po[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.2. Choice of a comprehensive and functional communication package” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]d uwagę lokalne warunki, cechy demograficzne, kulturowe aspekty i opcje dostępne do wyboru najbardziej odpowiednich strategii komunikacji do opracowania. Ustanowienie dwuki[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.3. Include citizens actively in the information loop (making citizens actors)” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]erunkowej komunikacji między gminami, odpadów i zasobów menedżerów, ekspertów i obywateli, w celu uzyskania danych wejściowych od wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych. Mogą być wdrożone przez ustanowienie okresowych badań takich jak kampanie, zestawy, aplikacji, platform internetowych i spotkania twarzą w twarz. Obywateli można użyć tych platform interaktywnych, do współpracy z nowych pomysłów, opinii lub do udziału w głosowaniu procesów.[/info_list_item][/info_list]

Kanały komunikacji

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”4.4. Waste ambassadors” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Wyznaczenie osoby do informowania obywateli o kolekcji systemu ustanowionego w gminie w celu zwiększenia ich udziału. Ambasadorów może odgrywać rolę ciekawe co komunikacja płynąć. Informacje będą udzielane przez wizyt od drzwi do drzwi i punkty informacyjne w dzielnicach. Stro[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.5. Website on paper and board recycling” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]na internetowa wyjaśniając miejski system zbierania papieru i tektury w łatwy sposób. Pokaże również korzyści z papieru i tektury recyklingu. Ta strona będzie promowana poprzez wszystkie kanały używane przez gminę (np.) Lokalne gazety, informacje dotyczące pojemników, ulotki, sieci społecznych, radio, odpady amba[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.6. Roadshows, events and workshops” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]sadorów). Organizacji do zaangażowania lokalnych mieszkańców i małych przedsiębiorstw na pokładzie recyklingu papieru i na[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.7. Monitoring of communication campaigns” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”] świeżym powietrzu visual. Ocenę wyników kampanii komunikacyjnych realizowane poprzez porównanie między inwestycji (tj. Koszty personelu i) i wyniki osiągnięte (tj. Papieru i tektury zbierania i recyklingu). Mierzenie wpływu kampanii jako całości należy zrobić za pomocą techniki monitorowania kierować przez cele i kluczowe wskaźniki wydajności.[/info_list_item][/info_list]

Świadomości społecznej działalności

[info_list font_size_icon=”24″][info_list_item list_title=”4.8. Publication of stimulating news on paper and board recycling” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]Rozpowszechnianie szczęśliwe historie na papier i karton recykling zwrócenie uwagi, inspirowanie i stymulowanie obywateli (np.) Wykorzystanie papieru wtórnie przetworzonego przez instytucje publiczne, zwiększenie częstotliwości kolekcja gazety na jeden sąsiedztwa). Dobre historie powinny być określone i oparte na wiarygodnych[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.9. Competitions rewarding the best performance in recycling” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”] danych. Ustanowienie zawodów (np.) Gmin, szkół, firm) w celu zamówienia, najlepsze występy lub doskonałe zachowanie w kolekcji papieru (np.) Wyższe stawki kolekcji, najwyższej jakości papieru i tektury zebrane[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.10. Educational areas on paper and board collection and recycling” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]). Integracja z obszaru zastrzeżonego w recyklingu metrów lub sortowni by nauczyć odwiedzający (np.) Dzieci, studenci, emeryci) na papier i tektura zbiórki i recyklingu. Rozwó[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.11. Dissemination of environmental and economic benefits of paper recycling” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]j i rozpoczęcie kampanii uświadamiających na podstawie ilustracyjnych i wyraźne przykłady recyklingu korzyści (np.) Redukcji emisji CO2 lub zapisane drzew ze względu na papier z recyklingu w zeszłym roku w[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.12. Involvement of celebrities in awareness campaigns” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”] gminie). Mianowanie sławna być wizerunku publicznego rozpowszechniania wiadomości o znaczenie recyklingu[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.13. Targeted communication campaigns” icon_type=”custom” icon_img=”id^1811|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/best-practice.png|caption^null|alt^null|title^best-practice|description^null”]. Identyfikacja grup społecznych, w których papieru i tektury kolekcji należy usprawnić i rozwinąć ukierunkowane kampanie informacyjne dla nich (np.) Szkół, przedszkoli, domów nowych, turystów w mieszkania wakacyjne). Stwo[/info_list_item][info_list_item list_title=”4.14. Associations of citizens providing direct feedback to municipalities” icon_type=”custom” icon_img=”id^1826|url^https://impactpaperec.eu/wp-content/uploads/2017/06/good-practice.png|caption^null|alt^null|title^good-practice|description^null”]rzenia stowarzyszenia obywateli, którzy dobrali się do omówienia zagadnień dotyczących kolekcji papieru i tektury. Ich opinie są następnie wykorzystywane przez gminę w celu poprawy systemu zbierania papieru i [/info_list_item][/info_list][/ultimate_exp_section]

tektury. Przypominamy tutaj o rozróżnieniu między dobrymi i najlepszymi praktykami w ramach projektu IMPACTPapeRec:

Dobrych praktyk (GP): praktyki, która dodatkowo przynosi lepsze rezultaty, ale może nie być możliwe realizowane wszędzie, przynosi pozytywny wpływ tylko w pewnych warunkach lub ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w szczególnych okolicznościach.


Zapisz
Najlepszych praktyk (BP): podstawowe praktyki, które powinny być wdrożone, wszędzie: ma pozytywny wpływ i jest kluczem do sukcesu.

Zapisz

Zapisz