Members

Uncategorized

IMPACTPaperRec / Uncategorized (Page 2)

Odwiedzić sortowanie jednostki Tri Wandea

Podczas Zgromadzenia ogólnego w la Roche-sur-Yon we Francji, konsorcjum projektu miał okazję odwiedzić Wandea Tri – nowe centrum sortowania partnera Trivalis. Centrum został zbudowany w 2017 r. i rozpoczął działalność na początku 2017 roku, w tym samym czasie, jak rozszerzenie...

Odkryj IMPACTPapeRec Podręcznik

Głównym efektem prac prowadzonych w ramach projektu IMPACTPapeRec jest dobry i Podręcznik najlepszych praktyk. Ten podręcznik zawiera cenne informacje mogły udzielić różnych regionach Europy poprawić selektywnej zbiórki papieru i tektury dla recyklingu. Ponadto obsługuje gmin w realizacji najlepszych kolekcji procedur...

Pobudzanie okrągły gospodarki: Europejski projekt promowania oddzielnym papierze kolekcja rozpoczęła

IMPACTPapeRec jest Europejską projektu do dalszego zwiększenia selektywnej zbiórki papieru do recyklingu i promowanie odpowiednich schematów aby uniknąć składowania i spopielania. Najlepsze praktyki Podręcznik zostanie opracowany do obsługi różnych regionach UE w realizacji procedur Najlepsza kolekcja. IMPACTPapeRec rozpoczęła się 1...