Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Pobudzanie okrągły gospodarki: Europejski projekt promowania oddzielnym papierze kolekcja rozpoczęła

Pobudzanie okrągły gospodarki: Europejski projekt promowania oddzielnym papierze kolekcja rozpoczęła

Pobudzanie okrągły gospodarki: Europejski projekt promowania oddzielnym papierze kolekcja rozpoczęła

  • IMPACTPapeRec jest Europejską projektu do dalszego zwiększenia selektywnej zbiórki papieru do recyklingu i promowanie odpowiednich schematów aby uniknąć składowania i spopielania.
  • Najlepsze praktyki Podręcznik zostanie opracowany do obsługi różnych regionach UE w realizacji procedur Najlepsza kolekcja.

IMPACTPapeRec rozpoczęła się 1 lutego 2016 na okres dwóch lat i jest finansowany przez program Unii Europejskiej "Horyzont 2020". Ewoluował z zobowiązaniem na oddzielnym papierze kolekcja w Europejskiego partnerstwa na rzecz surowców.

36 ekspertów z ośmiu krajów reprezentujących instytutów badawczych, gmin, zobowiązuje producentów, przemysł papierniczy i organizacji pozarządowych w Walencji, Hiszpania, kick off projektu i planu działania na następne kilka miesięcy.

Projekt koncentruje się na krajach z poniżej średniej papier recyklingu takich jak Bułgaria, Polska i Rumunia a także krajów gdzie papier z gospodarstw domowych, małych sklepów i biur jest często zbierane w strumieniu zmieszane z innych surowców wtórnych takich jak we Francji i Wielkiej Brytanii. Fajki, omawiając istniejących programów, jak również wskaźników określić najlepsze praktyki systemów selektywnej zbiórki.

Antonio Dobon z koordynatorem projektu ITENE powiedział: "Jesteśmy bardzo podekscytowani rozpoczęciem projektu. Chodzi w czasie, kiedy Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję okrągły gospodarki, podkreślając znaczenie selektywnej zbiórki. Z tego projektu będziemy pracować, aby osiągnąć cele recyklingu na tych terytoriach, które są poniżej średniej. Nam będzie również dążyć do papieru do recyklingu kolekcji praktyk, które pozwalają osiągnąć korzyści ekologiczne i ekonomiczne. W tym zakresie, możemy określi tych najlepszych praktyk i się je szeroko w Europie, tak że można je przyjąć inne gminy".

IMPACTPapeRec jest konsorcjum 19 partnerów z 8 krajów, czyli Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Polska, Rumunia i Hiszpania. IMPACTPapeRec ma na celu wprowadzenie Europy na czele papieru do recyklingu (PfR) kolekcja dostarczając platformę innowacyjnych i wspólne wiedzy. Innowacyjne podejście określonych strategii uczestniczącej opiera się na prawdziwe zaangażowanie łańcucha wartości cały papier, w tym badań, przemysł, zasady, normy, gmin i obywateli.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej "Horyzont 2020" badań i innowacji program pod dotację umowy nr 690182

IMPACTPapeRec jest konsorcjum 19 partnerów z 8 krajów, czyli Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Polska, Rumunia i Hiszpania. IMPACTPapeRec ma na celu wprowadzenie Europy na czele papieru do recyklingu (PfR) kolekcja dostarczając platformę innowacyjnych i wspólne wiedzy. Innowacyjne podejście określonych strategii uczestniczącej opiera się na prawdziwe zaangażowanie łańcucha wartości cały papier, w tym badań, przemysł, zasady, normy, gmin i obywateli.

Proszę znaleźć w formacie pdf tutaj