Members

luty 2016

Pobudzanie okrągły gospodarki: Europejski projekt promowania oddzielnym papierze kolekcja rozpoczęła

IMPACTPapeRec jest Europejską projektu do dalszego zwiększenia selektywnej zbiórki papieru do recyklingu i promowanie odpowiednich schematów aby uniknąć składowania i spopielania. Najlepsze praktyki Podręcznik zostanie opracowany do obsługi różnych regionach UE w realizacji procedur Najlepsza kolekcja. IMPACTPapeRec rozpoczęła się 1...