Members

Webinars

IMPACTPaperRec / Webinars

Тази страница включва клипове от информационната среща, както и заключителната конференция, която се проведе на 24 януари.

Информационна среща, 18 октомври 2017, Брюксел

Презентации:

Заключителна конференция, 24 януари 2018, Брюксел

  • Откриване, Лоран Thieule, директор, дирекция б – законодателна дейност 1, комитет на регионите

  • Откриване, Kestutis Sadauskas, ГД "околна среда", Европейска комисия