Members

септември 2017

IMPACTPaperRec / 2017 / септември

Прилагане на идентифицирани добри и най-добри практики в контекста на Trivalis общини

През септември 2017 г., първата от поредица от семинари за общините се проведе в партньор Trivalis съоръжения в la Roche-sur-Yon във Франция. Акцентът на семинара е прилагането на идентифицираните добри и най-добрите практики за специфичния контекст на общините на територията...

Общото събрание на окончателното и две работни успешно се проведе в Trivalis

Общото събрание на окончателно на проекта се проведе на 13-14 септември 2017 в la Roche-sur-Yon във Франция. Тя включва клъстер и иновациите семинари с динамични разговори между всички участници. Клъстер семинар: най-важните добри и най-добрите практики по клъстери. Всяка територия има различни...

Посещение на Ванде Tri единица, сортиране

По време на общото събрание в la Roche-sur-Yon във Франция, Консорциумът на проекта имаха възможност да посетят Ванде Tri – нов център за сортиране на партньора Trivalis. Центърът е построена през 2017 и започна да функционира в началото на 2017...