Members

декември 2017

IMPACTPaperRec / 2017 / декември

Регистрирайте се сега за заключителната конференция

Вижте програмите за конференции и семинари. Очаквайте адрес: сградата на Жак Делор, Rue Belliard 99-101, 1040 Брюксел Следобедният уъркшоп за общините ще се проведе на същото място, докато този на предприемачите ще се проведе в SILVERSQUARE Europe, 35 площад де Meeûs, 1000...