Members

август 2017

IMPACTPaperRec / 2017 / август

Открийте IMPACTPapeRec наръчник

Основният резултат от работата, извършена от IMPACTPapeRec проект е добра и най-добрите практики наръчник. Това ръководство съдържа ценна информация може да подпомага различните европейски региони за подобряване на разделното събиране на хартия и картон за рециклиране. Също така той поддържа...