Members

ноември 2017

IMPACTPaperRec / 2017 / ноември

Информационна среща

През октомври 2017 ние организира втората информационна среща в Европейската къща за горското стопанство в Брюксел. Срещата продължи 1.30 часа и присъстваха няколко ключови заинтересовани страни в Европейската комисия. Партньори, ITENE, ACR + и CEPI представи акцентите на проекта. Добре дошли,...