Members

февруари 2016

IMPACTPaperRec / 2016 / февруари

Повишаване на кръгова икономика: европейски проект за насърчаване на отделен хартия колекция стартира

IMPACTPapeRec е европейски проект за по-нататъшно увеличаване на разделното събиране на хартия за рециклиране и насърчаване на подходящи схеми за да се избегне депонирането и изгарянето. Най-добър практика наръчник ще бъде разработен в подкрепа на различните региони на ЕС...