Members

Казуси

IMPACTPaperRec / Казуси

По време на първата година от проекта партньори събраната информация по редица казуси. Те включват информация за: национална и регионална система, схема за събиране на отпадъци, информация и комуникация, еволюцията хартия & картон отпадъци, събрани, хартия и картонени отпадъци, разходите and приходи, ресурси, удовлетвореността на заинтересованите страни, основни проблеми/предизвикателства. Щракнете, за да научите повече за отделна книга колекция в: