Members

Întrebări și răspunsuri IMPACTPaperRec

IMPACTPaperRec / Întrebări și răspunsuri IMPACTPaperRec

De ce a fost inițiat proiectul IMPACTPapeRec?

IMPACTPapeRec este un proiect european având drept obiectiv stimularea Economiei Circulare prin dezvoltarea mai puternică a colectării separate a hârtiei pentru reciclat şi care dorește să promoveze niște sisteme corespunzătoare de prevenire a depozitării subterane și incinerării hârtiei.

(IMPACTPapeRec is a European project aiming to boost the Circular Economy by further increasing the separate collection of Paper for Recycling (PfR) and promote appropriate schemes to avoid landfilling and incineration.)

În acest moment, producția de hârtie și carton din UE atinge cifra de 91 de milioane de tone pe an. Consumul de hârtie și carton atinge 82 de milioane de tone. 58 de milioane de tone de hârtie pentru reciclare sunt colectate din gospodării, întreprinderi comerciale și industriale și din birouri. Prin urmare, rata de reciclare a hârtiei este de 71,7%. Contribuția hârtiei reciclate la amestecul de materie primă folosit în industria hârtiei din Europa a crescut în ultimii ani de la 25 de milioane de tone în 1991 până la 47 de milioane de tone în 2014.

Cu toate acestea, această creștere a  hârtiei reciclate disponibile nu s-a înregistrat în toate statele UE, iar acest lucru este adevărat mai ales în cazul statelor din Europa Centrală și de Est. Mai mult, calitatea materialului colectat nu îndeplinește întotdeauna criteriile de reciclare ale hârtiei. Din aceste două cauze, fără instituirea unor măsuri suplimentare, creșterea observată în ultimii ani, a colectării hârtiei în scopul reciclării va fi foarte dificil de menținut.

În ce mod este finanțat?

Proiectul este finanțat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene și se va derula pe o perioadă de doi ani, din februarie 2016 până în ianuarie 2018.

Cine sunt partenerii?

IMPACTPapeRec este un consorțiu format din 19 parteneri din opt țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Polonia, România și Spania. Abordarea inovatoare a strategiilor de participare definite privind colectarea separată a hârtiei pentru o reciclare eficientă se bazează pe implicarea întregului lanț valoric al hârtiei: Institute de cercetare (ITENE și PTS), producători mari de hârtie (Saica, Hamburger, Stora Enso), o corporaţie de gestionare a deșeurilor (Tega), un retailer (Carrefour), grupuri reprezentative de întreprinderi mici și mijlocii (PROPAKMA, Fenix Dupnica), localități (ACR+, Sfantu Gheorge, Mihai Viteazu, Dupnitsa, Mezdra, Trivalis), Institutul German de Standardizare (DIN), un sistem de responsabilitate extinsă a producătorului (Ecofolio), Confederația Europeană a Industriilor Hârtiei (CEPI), și un ONG de mediu (EEB). Acestea reprezintă un echilibru clar pe parcursul întregului lanți valoric.

Care este obiectivul proiectului?

IMPACTPapeRec își propune să crească gradul de colectare separată a hârtiei în scopul reciclării și să promoveze sisteme corespunzătoare de evitare a depozitării subterane și incinerării.

Principalul obiectiv este să plaseze Europa în fruntea colectării de hârtie în vederea reciclării prin oferirea unei platforme inovatoare și de cunoștințe comune care va facilita cooperarea prezentă și viitoare. Analiza celor mai bune practici de colectare a hîrtiei în vederea reciclării și procedurile de evaluare sunt puse la dispoziţie luând în considerare condițiile locale specifice. Acestea vor încuraja luarea unor decizii solide și vor pune la dispoziţie soluții pentru participanţi, asigurând procurarea și furnizarea hârtiei reciclabile în Europa prin îmbunătățirea colectării municipale a hârtiei.

IMPACTPapeRec dorește să reprezinte un punct european comun de informare privind colectarea hârtiei în vederea reciclării pentru industria europeană, prin acumularea și diseminarea informațiilor și prin reunirea participanţilor din cadrul lanțului valoric în vederea efectuării schimbului de rezultate, descoperiri și experiențe. În scopul perfecționării dezvoltării și promovării celor mai bune practici de colectare a hârtiei este nevoie de un mod comun de evaluare și de niște metodologii de analiză comparată.

Care sunt ţările pe care se concentrează proiectul?

Proiectul este concentrat pe statele care au rate de reciclare a hârtiei aflate sub medie, așa cum sunt Bulgaria, Polonia și România, dar și pe țări în care hârtia provenită din gospodării, magazine mici și birouri este colectată la un loc cu alte materiale reciclabile, așa cum e cazul Franței și al Anagliei. Se va elabora un manual al celor mai bune practici pentru a sprijini diferite regiuni ale UE în implementarea celor mai bune proceduri de colectare.

Ce este hârtia pentru reciclare?

Hârtia pentru reciclare este „hârtia folosită și cartonul colectate separat și sortate conform Listei Standard Europene a Gradelor Hârtiei și Cartonului pentru Reciclat (EN 643)”. [Declarația Europeană privind Reciclarea Hârtiei]

De ce să reciclăm hârtia?

Pentru că are sens din punct de vedere economic și ecologic. Reciclarea hârtiei este percepută de către public ca fiind cel mai eficient mod de a reduce impactul folosirii hârtiei asupra mediului înconjurător. Fibrele reciclate constituie o sursă indispensabilă de materie primă, contribuind la utilizarea eficientă a resurselor în cadrul industriei. Pentru autoritățile locale, colectarea separată și reciclarea hârtiei reduce cantitatea de deșeuri ce trebuie incinerată sau chiar depozitată subteran.

Ce cantitate de hârtie se reciclează în UE?

Europa este lider mondial în reciclarea hârtiei, 72% din hârtia noastră este în prezent reciclată. Acest lucru înseamnă că mai multă fibră reciclată este folosită ca materie primă de către producătorii europeni de hârtie. În 1992, hârtia pentru reciclat a reprezentat 35% din materia primă, raportat la 51% pulpă lemnoasă. În 2014, 46% din materia primă a fost hârtie reciclată iar 39% a fost pulpă lemnoasă.

De ce este preferată colectarea separată?

Timp de mulți ani, industria hârtiei a depus mult efort pentru a îmbunătăți calitatea colectării hârtiei folosite. Colectarea separată crește cantitatea și calitatea hârtiei pentru reciclare, prin urmare toate părțile implicate, chiar și gospodăriile, trebuie să recunoască că nu dețin un deșeu ci o materie primă secundară și să accepte responsabilitatea pe care o implică acest fapt. În unele țări, revistele și ziarele vechi sunt colectate separat de hârtie și de ambalajele de carton din gospodării. Câteodată, toată hârtia este colectată laolaltă. Este de o importanță decisivă, ca hârtia și cartonul de reciclare să fie colectate separat de alte materiale reciclabile și desigur, separat de deșeurile menajere și de cele nereciclabile.

Cine colectează hârtia?

Din punct de vedere legal, autoritățile locale au responsabilitatea de a organiza colectarea deșeurilor și prin urmare, adeseori acestea sunt şi proprietarii deșeurilor. Pentru a-și atinge țintele de reciclare, industria hârtiei cooperează cu autoritățile locale, cu colectorii de hârtie pentru reciclare, firmele de salubritate și gestionare a deșeurilor, editurile și producătorii de ambalaje. Noua Directivă privind Deșeurile obligă statele membre ca până în 2015 să organizeze colectarea separată a deşeurilor, printre altele şi a hârtiei.

Cum funcționează lanțul de reciclare a hârtiei?

Pentru asigurarea bunei funcționări a reciclării, este necesară implicarea întregului lanț al hârtiei. Consumatorii trebuie să fie informați asupra rolului pe care îl au pentru a închide bucla. Autoritățile locale trebuie să deţină un sistem de gestionare a deșeurilor care funcționează bine. Atât companiile de gestionare a deșeurilor cât și comercianții de hârtie pentru reciclare contribuie la creșterea cantității și calității hârtiei disponibile pentru reciclare. La final, materialul este procesat de către fabrica de hârtie ce produce pulpă și hârtie reciclată.

Există limite legate de reciclarea hârtiei?

O fibră poate fi reciclată numai de câteva ori, în funcție de gradul hârtiei, prin urmare există o necesitate permanentă de a alimenta fluxul de hârtie pentru reciclare cu produse de hârtie fabricate din celuloză primară. Din motive tehnice, se estimează că procentul de hârtie necolectabilă și nereciclabilă reprezintă 21% din totalul consumului de hârtie și carton, datorită unor factori precum bibliotecile, arhivele, hârtia igienică, etc… Prin urmare, rata de colectare teoretică maximă ar fi de 79% în loc de 100%. Cu cât mai tare ne aproapiem de acest prag, cu atât mai mic este beneficiul obținut (transport îndelungat, lipsa economiilor de scară, etc.). Multe țări au atins deja acest prag. În Europa fiecare fibră de hârtie este reciclată de 3,5 ori.

La ce este folosită hârtia reciclată?

Industria hârtiei reprezintă cel mai mare reciclator din Europa. Hârtia pentru reciclare se pretează mai ales la aplicații cum sunt tipărirea ziarelor și ambalajele, dar și hârtia de calitate poate fi bazată pe fibre reciclate. Totuși, pentru unele hârtii de „calitate ridicată” folosite la publicații și pentru unele utilizări de ambalaje, se poate folosi numai hârtie pentru reciclare de cea mai înaltă calitate, însă aceasta nu este disponibilă în cantități mari.

Presa scrisă este un mare utilizator de hârtie pentru reciclare. Procentul în care  utilizează această hârtie a atins în 2014 nivelul de 95.4%. Alți utilizatori principali de hârtie reciclată sunt:

  • Industria ambalajelor: 74.4% din cantitatea totală, mai ales materiale pentru cutii şi numai pentru acestea se consumă aproape jumătate din stocul de hârtie reciclată (= 23 de milioane de tone)
  • Rata de utilizare în cazul consumului casnic și al hârtiei igienice este tot peste 41,4% în scădere faţă de ultimii ani. Principala explicație a acestui fenomen este faptul că a crescut preferința consumatorului pentru produsele fine de igienă. Caracterul fin al produselor poate fi atins în mod mai eficient prin utilizarea fibrelor neprelucrate.

Fibrele virgine din reviste și alte grade mai ridicate sunt necesare pentru reînoirea calității hârtiei de reciclat. Acestea deservesc funcționarea buclei hârtiei.

Ce aş putea face, în calitate de cetățean, pentru a sprijini reciclarea?

Susţinerea activă a reciclării hârtiei începe cu alegerea dumneavoastră atunci când vă faceți cumpărăturile din magazin. Alegeți produse reciclabile și respectați recomandările de sortare de pe produse. Puteți de asemenea să contactați autoritățile locale care vă vor oferi informații legate de sistemul de gestionare al deșeurilor folosit în zona dumneavoastră și vă vor sfătui cum puteți să vă asigurați că hârtia pe care o folosiți e reciclată.

Ce pot face autoritățile locale pentru a crește și îmbunătăți reciclarea?

Cel mai important lucru pe care autoritățile locale îl pot face pentru a spori reciclarea hârtiei, este să ofere cetățenilor și întreprindelor, un sistem de colectare separată a hârtiei. Autoritățile locale pot să ofere cetățenilor și întreprindelor informații valoroase referitoare la reciclarea hârtiei pentru a crește gradul de conștientizare și a explica cetățenilor, importanța reciclării hârtiei.