Members

Politica UE

IMPACTPaperRec / Despre / Politica UE

Alinierea la obiectivele politicii europene de gestionare a deșeurilor.

IMPACTPapeRec este un proiect complet aliniat la obiectivele politicii europene referitoare la prioritizarea reciclării și a recuperării în locul depozitării subternare, după cum este definită prin legislația actuală europeană și națională referitoare la deșeuri, așa cum este Directiva Cadru privind Deșeurile și propunerea Comisiei Europene pentru o Economie Circulară ce subliniază importanța unei colectări separate.

IMPACTPapeRec este de asemnea un proiect legat de inițiative europene emergente ale căror obiective includ refolosirea reziduurilor și deșeurilor în cadrul proceselor de producție alternative în vederea evitării depozitării lor subterane, precum  Parteneriatul European de Inovație cu privire la Materiile Prime “IMPACT – Introducerea și Dezvoltarea Colectării Separate a Hârtiei pentru evitarea îngropării și a incinerării”.

Cunoștințele și rezultatele acestui proiect vor servi ca bază pentru dezvoltarea viitoare a unor noi standarde și regulamente, atât la nivelul UE cât și la nivel regional.