Members

Proiectul

IMPACTPaperRec / Despre / Proiectul

IMPACTPapeRec va impulsiona colectarea separată a hârtiei în scopul reciclării în Europa.

Proiectul european IMPACTPapeRec a fost lansat în  Valencia în Februarie 2016. Obiectivul proiectului este de a spori colectarea separată a hârtiei în scopul reciclării și de a promova sisteme corespunzătoare pentru a evita depozitarea subterană sau incinerarea ei. Durata proiectului este de doi ani și este finanțat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene. A evoluat dintr-un angajament de a colecta hârtia separat din cadrul Parteneriatului European de Inovație privind Materiile Prime „IMPACT – Implementarea și Îmbunătățirea Colectării Separate a Hârtiei în vederea evitării depozitării subternare și a incinerării acesteia”.

IMPACTPapeRec transformă această inițiativă în activități reale care trebuie îndeplinite pentru a identifica și implementa cele mai bune practici pentru colectarea hârtiei în vederea reciclării în Europa.

În acest moment, producția de hârtie și carton din UE atinge cifra de 91 de milioane de tone pe an. Consumul de hârtie și carton atinge 82 de milioane de tone. 58 de milioane de tone de hârtie pentru reciclare sunt colectate din gospodării, întreprinderi comerciale și industriale și din birouri. Prin urmare, rata de reciclare a hârtiei este de 71,7%. Contribuția hârtiei reciclate la amestecul de materie primă folosit în industria hârtiei din Europa a crescut în ultimii ani de la 25 de milioane de tone în 1991 până la 47 de milioane de tone în 2014.

Cu toate acestea, această creștere a hârtiei reciclate disponibile nu s-a înregistrat în toate statele UE, iar acest lucru este adevărat cu precădere în cazul statelor din Europa Centrală și de Est. Mai mult, calitatea materialului colectat nu îndeplinește întotdeauna criteriile de reciclare ale hârtiei. Din aceste două motive, fără a lua măsuri suplimentare, va fi foarte dificilă menținerea creșterii observate în ultimii ani, a gradului de colectare a hârtiei în scopul reciclării.

Prin urmare, acest proiect se concentrează pe țări în care rata de reciclare a hârtiei se află sub medie, așa cum sunt Bulgaria, Polonia și România, precum și pe țări în care hârtia provenită din gospodării, magazine și birouri mici, este adesea colectată la un loc cu alte materiale reciclabile așa cum se întâmplă în Franța și Anglia.

IMPACTPapeRec este un consorțiu format din 19 parteneri din opt țări, adică Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Polonia, România și Spania. Abordarea inovatoare a strategiilor de participare definite privind colectarea separată a hârtiei pentru o reciclare eficientă se bazează pe angajarea întregului lanț valoric al hârtiei: Institute de cercetare (ITENE și PTS), producători mari de hârtie (Saica, Hamburger, Stora Enso), o corporație de gestionare a deșeurilor (Tega), un retailer european (Carrefour), grupuri reprezentative de întreprinderi mici și mijlocii (PROPAKMA, Fenix Dupnica), localități (ACR+, Sfantu Gheorge, Mihai Viteazu, Dupnitsa, Mezdra, Trivalis), Institutul German de Standardizare (DIN), un sistem de responsabilitate extinsă a producătorului (Ecofolio), Confederația Europeană a Industriei Hârtiei (CEPI), și un ONG de mediu (EEB). Acestea reprezintă un echilibru clar pe tot parcursul lanțului valoric.

IMPACTPapeRec dorește să fie un punct european comun de informare privind colectarea hârtiei în scopul reciclării pentru industria europeană, prin gruparea și diseminarea de informații și prin reunirea participanților din cadrul lanțului valoric pentru a face schimb de rezultate, descoperiri și experiențe. Pentru a îmbunătăți dezvoltarea și promovarea celor mai bune practici de colectare a hârtiei este nevoie de o evaluare comună și de niște metodologii de analiză comparativă. Un manual al celor mai bune practici va fi dezvoltat pentru a ajuta diferite regiuni din UE să implementeze cele mai bune proceduri de colectare.