Members

Despre

IMPACTPaperRec / Despre

IMPACTPaperRec:

Este un proiect european de stimulare a economiei circulare prin creșterea gradului de colectare separate a hârtiei pentru reciclare și de promovare a unor sisteme corespunzătoare pentru a evita depozitarea subterană și incinerarea acesteia

Read more

Proiectul își propune să plaseze Europa în fruntea colectării de hârtie în scopul reciclării, prin oferirea unei platforme inovatoare și a unei baze de cunoștințe.

Read more

Este un proiect aliniat la obiectivele politicilor Europene precum Pachetul Economiei Circulare, punând accent pe importanța colectării selective.

Read more

Acest proiect a primit finanțare prin Programul pentru inovație și cercetare Horizon 2000 al Uniunii Europene prin contractul de grant nr. 690182.