Members

Mihai Viteazu, România

IMPACTPaperRec / Mihai Viteazu, România
Click pentru a vedea mai multe:

Descarca in format pdf aici.

DATE GENERALE

SISTEMUL NAŢIONAL ŞI REGIONAL

Legislaţia & obiective

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să
implementarea unui sistem de colectare selectivă pentru un minim de patru fracţiuni: hârtie, materiale plastice, metale, şi glass1. De la aprobarea legii no.249 din 28 octombrie 20152 acolo este o tinta de reciclare generale anuale de 50 % din greutatea totală a materialelor de ambalaj şi o ţintă anual de reciclare pentru hârtie și carton de 60 %.

Sistem de EPR

O schemă a extins responsabilitatea producătorilor în ceea ce priveşte ambalajul este stabilit de Hotărîrea Guvernului nr.621/2005. Prin prezenta decizie şi conform Legii nr.101, 25.04.2006 * republicată * şi Legea no.249, 28.10.2015 un operator economic autorizat poate lua responsabilitatea reevaluarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje în numele producătorilor de ambalare. În trecut erau 10 scheme EPR active în România. Din cauza crizei sistemului românesc EPR unele dintre ele sunt acum în stare de faliment şi toate sunt în curs de urmărire penală.
Nici informaţiile furnizate pe schemei EPR în Mihai Viteazu.

Salva

SISTEM DE COLECTARE A DEŞEURILOR

Sistemul de colectare separată a deşeurilor a fost introdus mai întâi în 2011. În prezent sistemul este deficitar şi selectiv colectarea deşeurilor de hârtie şi carton se face doar pentru magazinele care au semnat un contract cu un operator de deşeuri.
Sistemul de gestionare a deşeurilor este un amestec de aduce bănci (BB) şi din uşă în uşă (DtD) cu un plan pentru a extinde sistemul DtD. BB sunt situate în locuri 10 în municipiu și în 55 de puncte mai mult în regiunea micro, Mihai Viteazu şi alte 2 municipii. În schema originală container albastru a fost pentru hârtie & bord în timp ce container galben pentru plastic. Metale ar fi trebuit să fie plasate în container maro şi verde bin a fost pentru deşeurile reziduale. Cu toate acestea, ele sunt utilizate fără a ţine seama de scopul lor initial pentru separarea deşeurilor, atât cetăţenilor, cât şi de operatorul de deşeuri.
Întreprinderile mari au sisteme de colectare selectivă şi Kaufland este un exemplu. Hamburger reciclarea este furnizorul de servicii pentru întreprinderile mari şi nu este permis să colecteze de la cetăţeni. Este prevăzut un regim Door-to-Door pentru deşeurile reziduale, unde reciclabile şi, de asemenea, hartie si carton sunt găsite, pentru cetateni. Colecţia se întâmplă o dată pe săptămână. Administrative, birouri, magazine mici au contracte individuale cu operatorul de deşeuri.

Servicii pentru cetăţeni:

NEACSU

Salva

INFORMARE ŞI COMUNICARE

O campanie de promovare a fost realizat pentru a promova introducerea sistemului de colectare separată. Brosuri si bannere au fost folosite, vizează în special şcolile. Cu toate acestea în momentul curent operatorul a bugetat nu campania de comunicare.

Detalii suplimentare pe activităţile de comunicare furnizate.
Cetăţenii care au răspuns la chestionar a declarat la o mare parte care se simt destul de bine sau foarte bine informat despre cum pentru a sorta deşeurilor lor. 4 cetăţenii a declarat că se simt destul de prost sau slab informate despre cum să sorteze lor de hârtie şi carton şi 2 cetăţenii simţit acelaşi lucru despre sortarea deşeurilor lor în general.

Principala sursă de informare pentru cetateni este de departe instrucţiunile furnizate pe recipient/compartimente (11 respondenţi în general, deşeuri respondenţi 9 pentru hârtie şi carton fracţie). Alte surse sunt anunturile/reclame TV (8/7), pliante au fost distribuite la cutiile poştale (6/5), panouri (6/4), ziare locale (4/2) şi site-uri a municipiului (4/2).

Salva

EVOLUTIA HÂRTIE & BUJIURI DEŞEURILOR COLECTATE

Nici o informaţie furnizată

HÂRTIE ȘI CARTON DEŞEURI TRATAMENT

Toate deșeurile colectate pe teritoriul Mihai Viteazu este livrat la un manual de sortare staţia chiar în afara municipiului. Materiale reciclabile sunt vândute îndelungatei după fiind sortate în timp ce deşeurile reziduale este adus la un depozit de deșeuri 300km distanţă.
Nici o informaţie furnizată pe hârtie & carton în deşeurile reziduale şi pe hârtie de calitate.

Salva

COSTURI ŞI VENITURI, RESURSE

Servicii de gestionare a deşeurilor sunt furnizate cetăţenilor prevăzută plata unei taxe speciale de 10 lei/luna, care este inclusă în impozitarea generală că cetăţenii plătească. Pentru alţii economice / entităţi sunt contracte care să se stabilească tarifele, convenit între ele şi operator4 deseurilor. Costuri pentru servicii de gestionare a deşeurilor pentru magazine mici de exemplu se ridică la 261,36 lei/year5.
Notă:
1) cheltuielile şi veniturile pentru municipalitate sunt discutabile. S-a solicitat clarificări.
2) la un alt loc este declarat că costul anual pentru WM servicii este 36 lei – nu în conformitate cu taxă lunară de 10 lei menţionate aici.

Salva

SATISFACŢIEI PĂRŢILOR INTERESATE


Pentru mai mult de jumătate dintre respondenţi (cetăţeni) nivelul de satisfacţie cu servicii de gestionare a deșeurilor oferite de municipalitate este destul de bun (a se vedea figura 1). Cu toate acestea, atunci când merge în mai multe detalii despre serviciile furnizate de către municipalităţi Arată că 7 respondenţilor nu sunt de acord cu afirmaţia că serviciile de WM oferă un serviciu bun pentru bani, şi mai multe nu sunt de acord cu sistemul de fi transparente şi de înaltă calitate. În plus, există procente mari de neutru şi nici un răspuns pentru această întrebare, care este, de asemenea, remarcabile. Cele două probleme principale pentru cetăţenii pentru a sorta deşeurilor lor la domiciliu pare a fi o lipsa de spaţiu (7 respondenţi), precum şi problemele legate de sistemul de gestionare a deşeurilor (5 respondenţi).

Salva

PRINCIPALELE PROBLEME/PROVOCĂRI

Principala problemă în Mihai Viteazu în acest moment este că există în prezent doar o colecţie de co-amestecate de materiale reciclabile cu cantități mici.

Mai multe informaţii: Eva Miclea – Senior Consultant
Mihai Viteazu comună
micleaeva@yahoo.com
+40752283485

1 Legea no.101 din 25 aprilie 2006 (* republicată *). Notă: În cazul în care punct de vedere tehnic, economic, ecologic, în materie de sănătate publică, şi în ceea ce priveşte standardele de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare relevante, nu este posibil să pună în aplicare un sistem de colectare selectivă pentru un minim de patru fracţiuni, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să pună în aplicare un sistem de colectare selectivă a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţiunile , umed şi uscat, şi un sistem de sortare prin care la puţin fractiunilor 4 sunt obţinute
2 Legea no.249 din 28 octombrie 2015, Art.14 (1)
3 chestionar a fost completat de către cetăţenii 16 din Mihai Viteazu.
4 potrivit legii nr.101/2006
5 (8 august 2016): EUR 1 = RON/LEI 4.4584-0.0038 (-0,1 %) (Banca Centrală Europeană)

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva