Members

Listă de bune şi cele mai bune practici

IMPACTPaperRec / Listă de bune şi cele mai bune practici

Următoarele sunt bune şi cele mai bune practici identificate de clustere de IMPACTPapeRec, parteneri expertiza, Cercetări bibliografice şi atelier rezultatele.

Salvați

Operational aspects

Servicii pentru cetăţeni

 • null

  1.1. Specific collection system adapted to the real needs

  Selecţie de cel mai bun sistem de colectare (ex. Aduce bănci, yards door-to-door, reciclare, colectare mobil) pentru fiecare zonă a municipiului tinand cont sa specifice caracteristicile şi nevoile de: tipul de construcţie, densitatea populaţiei şi demografiei. Decizia a sistemului cel mai potrivit în fiecare cartier trebuie să se bazeze pe o listă de "pas cu pas" de cerinţe. Toate părţile interesate ar trebui să fie angajate în

 • null

  1.2. Separate collection system for paper and board

  acest proces. Introducerea unui sistem de colectare separată pentru hârtiei și a cartonului să ofere cetăţenilor posibilitatea de a se separa de lor deşeurile reziduale şi alt

 • null

  1.3. Constant technological innovation in paper and board collection

  e materiale reciclabile. Implementarea unui proces sistematică de inovare tehnologică continuă prin reuniuni anuale între autoritatea locală, hârtie mori şi alţii grupuri interesate (ex. Experţi cu privire la reciclare, reciclare firme, deşeuri colectoare) la: analiza indicatori existenţi în colecţia hârtiei și a cartonului, identifica problemele şi provocările, analiza tehnologii apărute, decide modificările tehnologice să fie făcut. Uti

 • null

  1.4. User-friendly collection container

  lizare container cu design ergonomic, adaptate la diferite tipuri de utilizatori (exemplu Copiii, persoanele în vârstă şi cu handicap cetăţenii). În plus, recipiente şi spaţii înconjurătoare trebuie păstrate curate, accesibil, bine luminate şi bine condițiile în general.

Tip sistem de colectare

 • null

  1.5. Volunteer collection of paper and board

  Specifice campanii de colectare a hârtiei și a cartonului de public şi privat centrele municipale (ex. Şcoli, cluburi sportive) care pot asigura un venit suplimentar şi folosite pentru a ajuta pentru a finanţa activităţi şi nev

 • null

  1.6. Selective collection system for graphic paper

  oile lor. Introducerea unui nou recipient/sac pentru colectarea selectiva a hârtia grafică (în plus faţă de colectare selectivă a hârtiei și a cartonului). Acest lucru va permite de a colecta separat două fracţiuni diferite de hârtie: hârtie grafic (1) şi (2) non-grafic de hârtie (în principal ambalaj hârtiei și a cartonului) astfel descrescătoare (sau chiar potenţial eliminând) nevoia de sortare tehnice ul

 • null

  1.7. Underground containers in higher population density areas

  terioare. Implementarea unei reţele de containere subterane în zonele dens al oraşului. Containere subterane sunt o soluţie interesantă pentru a depăşi dificultăţile legate de punerea în aplicare a colectării separate în zonele dens şi verticale de locuinţe. U

 • null

  1.8. Compacting collection trucks

  tilizarea de camioane echipate cu un compactor pentru a reduce volumul de hârtiei și a cartonului colectate. Acest lucru va permite creşterea sumelor colectate de fiecare camion, eficientizarea colecţie. Util

 • null

  1.9. Container opening system adapted to paper and board

  izarea de recipiente cu deschideri adaptate la dimensiunea si forma a materialului depus (adică Grafic de hârtie, hârtie şi bord ambalaj). Deschideri larg şi plat sunt de preferat.

Policy, Legislation and Economic aspects

Politica

 • null

  2.1. Ambitious strategy and targets

  Implementarea unui proces sistematică de ameliorare progresivă a hârtiei și a cartonului de colectare din municipiu. Acesta se va baza pe anual întâlniri între comună, colectori de hârtie şi alţii interesaţi grupuri, cum ar fi Asociaţia de cetăţean: analiza indicatori existenţi în colecţia hârtiei și a cartonului, identifica problemele şi provocările, definiţi soluţii potenţiale, selectaţi soluţii să fie puse în aplicare, şi a stabilit obiectivele pentru

 • null

  2.2. Cluster of municipalities

  anul viitor. Acordurile între comune pentru a spori reţele şi schimbul de strategii şi cele mai bune practici.

Aspectele economice

 • null

  2.3. Pay-as-you-throw

  Taxa de calcul bazat pe principiul că mai puţin de deşeuri să producă (sau mai mult si mai bine un fel), mai puţin să plătiţi. Diferite optiuni pentru sisteme diferite de colectare ar trebui considerate (ex. Smart card sau coduri de bare etichete pentru adu bănci).

Alte practici economice

 • null

  2.4. Tender for waste and recyclables collection service

  Stabilirea unui proces de licitaţie de selectare a companiei mai buna gestionare a deşeurilor bazate pe contractele pe termen lung. Această procedură publice ar trebui să ia în considerare specificaţiile legate de UE publice normele de ofertare (Colectia metoda şi calitate, ratele de colectare, ciclul de viaţă considerente, suport pe creşterea gradului de conştientizare citizens´, şi de a folosi

 • null

  2.5. Ordinance on paper and board separate collection in public institutions

  tehnologii inovatoare). Aplicarea o nouă ordonanţă în scopul de a stimula angajarea instituţiile publice pe colectarea separată a hârtiei și a cartonului (şcoli, universităţi, spitale şi clădiri publice).

Monitoring and Control

Controlul activităților 

 • null

  3.1. Data collection and monitoring of pfr quality parameters

  Punerea în aplicare a procedurilor pentru a controla calitatea de hartie pentru reciclare de prelevare de probe. Principalii parametri ce urmează a fi măsurate sunt: compoziţia materialului, impurităţi, cenuşă, umiditatea şi lipicios contam

 • null

  3.2. Monitoring and control of the composition of residual waste and paper and board in other recyclable streams

  inanţi. Implementarea unei metodologii pentru a monitoriza şi analiza compoziţia deşeurilor reziduale. Bazat pe faptul că, acţiuni specifice vor fi luate în scopul de a obţine mai multe materiale reciclabile / recuperabile din curentul rezidual (adică Colectarea separată).

 • null

  3.3. Control measures to prevent paper theft

  Controlul şi aplicarea de măsuri pentru a evita furtul de hartie pentru reciclare. Măsurile stabilite ar putea fi bazat pe unitati de proiectare sau de control de containere (camere de supraveghere, poliţiei municipale care se uita la aceste entităţi, care primesc pfr în mod ilegal).

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)

 • null

  3.4. Optimization of the collection routes

  Punerea în aplicare a unui software de optimizare, care va planifica în avans rutele de colectare camioane, încearcă să fie la fel de eficace ca posibil şi luând în considerare unele aspecte astfel SUA: Colectia calendar pentru gospodării, umplere recipiente sau economii de energie. Implementarea unui sistem

 • null

  3.5. Filling level control for containers

  pentru a controla nivelul de containere pentru a monitoriza rata de colectare şi de a îmbunătăţi procedurile de planificare (planificarea eficientă) de umplere.

Colectia ratele şi de a îmbunătăţi procedurile de planificare (planificarea eficientă)

 • null

  3.6. Publication of paper collection Key Performance Indicators (KPIs)

  Colectarea, prelucrarea şi publicarea indicatorilor cheie de performanţă pe gestionare a hârtiei și a cartonului în site-ul municipale (ex. Rata de colectare selectivă, costuri, rata de reciclare). De asemenea, îmbunătăţiri realizate anual şi obiectivele pentru următoarea ar trebui să fie incluse în scopul de a obţine transparenţă.

Information and Communication

Activităţi generale de informaţii şi comunicare 

 • null

  4.1. Information on containers and bags

  Includ un ilustrative şi scurte informaţii despre colectare hârtie cu instrucţiuni reciclare (programe de colectare şi materialele permise) pentru a clarifica îndoielile cetăţenilor, reciclare procesele şi obiective numit de către municipalitate, atât în containere şi pungi. Luând în con

 • null

  4.2. Choice of a comprehensive and functional communication package

  siderare condițiile locale, caracteristicile demografice, aspectele culturale şi opţiuni disponibile pentru selectarea cele mai potrivite strategii de comunicare pentru a de

 • null

  4.3. Include citizens actively in the information loop (making citizens actors)

  zvolta. Stabilirea unei comunicări bi-direcţională între municipii, managerii de resurse şi deşeuri, experţi şi cetăţeni, în scopul de a obţine intrări din toate părţile implicate. Acesta ar putea fi implementate prin stabilirea unor revizii periodice, cum ar fi campaniile, ansambluri, apps, platforme web şi întâlniri faţă în faţă. Cetăţenii pot utiliza aceste platforme interactive să coopereze cu noi idei, opinii sau să participe la procesele de vot.

Canale de comunicare

 • null

  4.4. Waste ambassadors

  Oameni cu putere de numire a informa cetăţenii despre sistemul de colectare stabilit în municipiu în scopul de a stimula participarea acestora. Ambasadorii poate juca un rol interesant a face comunicarea să curgă. Informare va fi dat de vizite din uşă în uşă şi puncte de informare în cartiere. Site-ul la sis

 • null

  4.5. Website on paper and board recycling

  temul municipal de colectare a hârtiei și a cartonului, explicând într-un mod uşor. Acesta va arăta, de asemenea, beneficiile de a hârtiei și a cartonului de reciclare. Acest site va fi promovată prin toate canalele utilizate de către municipalitate (ex. Ziar local, informaţii pe compartimente, pliante, reţelele sociale, radio, deşeuri ambasadorii)

 • null

  4.6. Roadshows, events and workshops

  . Organizarea de activităţi în aer liber vizual să se angajeze rezidenţilor locali şi microîntreprinderi pe hârtie şi Consil

 • null

  4.7. Monitoring of communication campaigns

  iul de reciclare. Evaluarea performanţelor de campanii de comunicare efectuate prin comparaţia între investiţiile (adică Și costurile de personal) şi rezultatele obţinute (adică Hârtiei și a cartonului de colectare şi rata de reciclare). Măsurarea impactului campaniei ca un întreg ar trebui să fi făcut folosind tehnici de monitorizare ghidat de scopurile, obiectivele si indicatori de performanta.

Activităţi de sensibilizare a opiniei publice

 • null

  4.8. Publication of stimulating news on paper and board recycling

  Difuzarea de poveşti de succes pe hârtiei și a cartonului de reciclare pentru a atrage atenţia, de inspiraţie şi stimularea cetatenilor (ex. Utilizarea de hârtie reciclată de organisme publice, creşterea ratei de colectare de ziar pe o vecinătate). Poveşti bune trebuie să specifice şi se bazează pe date fiabile. S

 • null

  4.9. Competitions rewarding the best performance in recycling

  tabilirea unor concursuri (de exemplu Municipii, scoli, companii) pentru a premia cele mai bune performante sau comportament excelent în hârtie de colectare (ex. Rate mai mari de colectare, cea mai bună calitate a hârtiei și a cartonului co

 • null

  4.10. Educational areas on paper and board collection and recycling

  lectate). Integrarea de o zonă rezervată în reciclare yards şi/sau plante de sortare pentru a preda vizitatori (ex. Copii, elevi, s-a retras pe oameni) hârtiei și a cartonului de colectare şi recic

 • null

  4.11. Dissemination of environmental and economic benefits of paper recycling

  lare. Dezvoltarea şi lansarea de campanii de constientizare, bazate pe exemple ilustrative şi clar de reciclare beneficii (ex. Reducerea emisiilor de CO2 sau copaci salvate din cauza hârtiei reciclate anul trecut în munic

 • null

  4.12. Involvement of celebrities in awareness campaigns

  ipiul). Numirea o celebritate pentru a imaginii publice a răspândi mesajul despre importanţa de reciclare. Ident

 • null

  4.13. Targeted communication campaigns

  ificarea grupurilor sociale în care hârtiei și a cartonului colectare ar trebui să fie îmbunătăţit şi dezvolta targeted campanii de comunicare pentru ele (ex. Şcoli, grădiniţe, case noi, turişti în apartamente de vacanţă). Crearea

 • null

  4.14. Associations of citizens providing direct feedback to municipalities

  de asociere al cetăţenilor care se întâlnesc pentru a discuta probleme despre Colectia hârtiei și a cartonului. Feedback-ul lor este ulterior folosit de municipalitate pentru a îmbunătăţi hârtie şi sistemul de c

olectare bord. Ca un memento, aici este distincţia făcută între bune şi bune practici în cadrul proiectului impactpaperec:

Bune practici (GP): unei practici care aduce în continuare rezultate mai bune, dar nu ar putea fi posibil să fie implementat peste tot, acesta aduce un impact pozitiv numai în anumite condiţii şi/sau este crucială pentru succesul în anumite circumstanţe.


Salva
Cele mai bune practici (BP): o practică esenţială, care ar trebui să fie puse în aplicare pretutindeni: aceasta are un impact pozitiv şi este crucială pentru succesul.

Salvați

Salvați