Members

Stimulente pentru hârtie de colectare si reciclare

IMPACTPaperRec / Stimulente pentru hârtie de colectare si reciclare

Un stimulent este ceva care motivează sau încurajează cineva sa (nu) actioneze într-un anumit fel. Un stimulent pentru hârtiei și a cartonului de reciclare este o măsură care motivează sau încurajează publicul-ţintă pentru a îmbunătăţi performanţele sale în hârtie şi Consiliul de sortare şi colectare.

Stimulând un anumit public poate lua forme variate si pot include orice, de la furnizarea de informaţii pentru a asigura publicul este foarte conştient de ce (nu) ar trebui să facă (ex. sortare directoare); pentru a furniza echipamente adaptate pentru a permite comportamentul dorit (ex. uzate colectarea compartimente); la aplicarea măsurilor direct recompensarea / un anumit comportament (de exemplu, amenzile pentru non-conformitate cu instrucţiunile de sortare) a pedepsi.

Stimulente, în general, funcţionează în două moduri: pozitive şi negative. Stimulente pozitive caută să motiveze actori la anumite acţiuni de promiţătoare o recompensă, întrucât stimulente negative au scopul de a motiva actiuni de pericol o pedeapsă. Exemple de stimulente pozitive sunt subvenții pentru tehnologii de reducere a deşeurilor. Exemple de stimulente negativ prezintă diferite impozite mari sume reziduale. Uneori este doar o chestiune de prezentare (ex. schema de plata-ca-le-arunca ar putea fi văzută ca o sancţiune pentru celor care produc mai multe reziduuri sau o recompensa pentru cei cu performanţe mai bune). Poate fi o combinaţie dintre cele două opţiuni. De exemplu, atunci când este setat pe o taxă de depozit de deşeuri, venituri din aceasta ar putea fi folosite pentru a investi în echipamente de reciclare şi/sau fi folosite pentru a răsplăti cei face dreptul de lucru.

Aşa cum s-a menţionat deja, stimulente diferite considerate IMPACTPapeRec proiect pot fi grupate în trei categorii: juridice şi economice; sociale şi de comunicare; tehnice și operaționale.

În plus, publicul-ţintă pentru diverse stimulente poate fi considerat fie autoritati publice (locale) sau deşeuri titularii (individuale cetăţenii, gospodăriile, microîntreprinderi, administraţiile). Tabelele de mai jos oferă o privire de ansamblu, de clasificare şi exemple de stimulente identificate pentru fiecare categorie. Literatura de

1. Legal and Economic

specialitate disponibile sugerează că stimulentele economice sunt un instrument eficient pentru a creşte sortarea deşeurilor şi reciclarea.

Classification of legal and economic incentives identified in IMPACTPapeRec project

Categoria de stimulente Stimulente Publicul ţintă
Autorităţi publice Deţinătorii de deşeuri
         Juridice şi economice: măsurile de reglementare, având o bază juridică şi/sau implicaţii financiare; obligatorii  Obligaţiile legale:  
-Obligatorie colectarea separată pentru fluxuri de deseuri diferite (incl. hârtie)  √
-Obiective de colectare/reciclare mare  
Interdicţii şi restricţii:    
Ban/restricţie pe depozitări   √  
Ban/restricţie privind incinerarea   √  
-Interdicţia de ardere casa (ardere de hârtie pentru încălzire)     √
 Economice:    
 -Depozite de deşeuri impozitele sau taxele   √  
 -Incinerare impozitele sau taxele   √  
 -Plata-ca-le-arunca scheme     √
 -Reducere taxe reziduale pentru colectarea separată a materialelor reciclabile     √
-Sancţiuni pentru nerespectarea obligatorie colectarea separată  √  √
-Separat bill deşeurilor legate de rata de colectare cantitatea/separat    √
-Scheme EPR pentru fluxuri specifice de finanţare  √  

2. Social and communicative:

Comunicare eficientă şi activităţi de conştientizare poate îmbunătăţi şansele ca informaţii de reciclare va fi absorbită şi acţionat. Comunicare de intervenţie este, de obicei, strâns legat de cadrul legal/politic și tehnic / infrastructura pe bază de soluţii. Prin urmare, este complementar şi alte două aspecte.

Classification of legal and economic incentives identified in IMPACTPapeRec project

Categoria de stimulente Stimulente Publicul ţintă
Autorităţi publice Deţinătorii de deşeuri
  Sociale şi de comunicare: măsuri cu scopul de a furniza informaţii şi de sensibilizare; în principal pe bază de voluntariat Campanii de comunicare şi informare canale:
Campanii de conştientizare  √
-Furnizarea de informaţii complete despre colectarea deşeurilor şi reciclarea  √
-Deschidere de zile la fabricile de facilităţi/hârtie de reciclare    √
-Promovarea GP şi BP   √  
-Utilizarea de etichetele ecologice şi certificări    √
 Premii si concursuri
   
-Concursuri cu premii pentru cele mai colectate / reciclate cantităţile   √  √

3. Technical and operational:

Colectarea separată de deţinătorii de deşeuri necesită unele resurse în numele lor (cum ar fi: timp, spaţiu, eforturi). Prin urmare, a face acţiune de colectare selectivă, mai convenabil (minimizarea distanta de la punct de colectare, colectare frecvenţa, numărul de materiale colectate, etc.) ar trebui să crească participarea lor.  O serie de studii confirmă faptul că confortul este un factor cheie, determinant pentru colectare selectivă deşeuri.

Classification of legal and economic incentives identified in IMPACTPapeRec project

Categoria de stimulente Stimulente Publicul ţintă
Autorităţi publice Deţinătorii de deşeuri
Tehnice şi operaţionale: materiale infrastructura şi echipamentele, măsurile organizatorice şi logistice şi expertiză Infrastructură de colectare:
-Confort şi suficienţa infrastructura de colectare    √
-Furnizarea de infrastructură de colectare prin scheme EPR  √
Organizarea şi logistica:    
-Consultanta si solutii adaptate de scheme EPR   √  
-Servicii convenabil şi frecvente    √
 -Mai puţin convenabil de colectare pentru deşeurile reziduale relati a separat / Chip pentru a deschide coşul de deşeuri reziduale (cu limitări la înstrăinare şi uşor pentru a intra hârtie     √