Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Descoperiţi IMPACTPapeRec manualul

Descoperiţi IMPACTPapeRec manualul

Descoperiţi IMPACTPapeRec manualul

Rezultatul principal al activităților desfășurate de către proiectul de IMPACTPapeRec este un bun şi cel mai bun manual de practici. Acest manual conţine informaţii valoroase putea asista diferite regiuni Europene pentru îmbunătăţirea colectării separate a hârtiei și a cartonului pentru reciclare. Acesta sprijină, de asemenea, comune în punerea în aplicare a cele mai bune colecţie procedurile și practicile care aduc rezultate mai mare.

O listă completă de bune şi cele mai bune practici a fost identificat folosind abordarea metodologică pentru colectarea datelor şi analiza. Această abordare metodologică include site-ul de vizite şi chestionare pentru "cele mai bune performante teritoriile" şi "cluster comune" în Europa alături de benchmarking, analiza si judecata expert discuţii, precum şi o vastă literatură de revizuire. Pentru analiza datelor, mai multe runde de ateliere de lucru au fost efectuate cu participarea activă şi de intrare la toate parteneri de proiect și experţi din partea Comitetului de sprijin extern.

  • Bune şi cele mai bune practici manualul prevede:
  • Unei cunoştinţe baze de date curent strategii, concepte şi activităţi în cele mai bune performante teritoriile municipalităţilor şi regiunilor din Europa.
  • 34 bune şi cele mai bune practici fişe din hartie pentru reciclare colectare împărţite în patru grupe strategice: "aspecte operaţionale", "politica, legislatia si aspectele economice", "monitorizarea şi controlul" şi "informaţii şi comunicare". Fiecare fişa include o secţiune de fundal, acţiunea trebuie puse în aplicare de către municipalitate, exemple de bune sau cele mai bune practici deja implementate, aspecte pentru a păstra în minte, cum să înceapă şi beneficiile potenţiale (economice, de mediu şi sociale). În plus, fişe includ o secţiune cu referinţe pentru a obţine informaţii suplimentare şi complete.
  • Un instrument de excel pentru a evalua performanţa comună prin indicatori de performanţă cheie (KPI), pentru a se compara cu alte teritorii şi pentru a urmări propriile sale progrese în timp. Instrumentul este deja disponibil pe site-ul IMPACTPapeRec.
  • Un interactive copac instrument de selecţie care conduce la practicile cele mai potrivite pentru a fi puse în aplicare în domeniile în care municipalităţile au identificat potenţial îmbunătăţiri în scopul de a creşte de colectare selectivă a hârtiei și a cartonului. Versiune preliminară a instrumentului selecţie copac este deja disponibil pe site-ul IMPACTPapeRec.
  • Concluzii şi recomandări.
  • Date de contact pentru informaţii suplimentare.

Bune şi cele mai bune practici manualul este deja un document viu şi conţinutul său sunt fiind progresiv încărcat pe site-ul proiectului. Acesta va fi actualizat continuu până la sfârşitul proiectului în ianuarie 2018.