Members

Рециклиране-факти

IMPACTPaperRec / Рециклиране-факти

Хартиените влакна са 3.5

линии в Европа.

Европа е световен шампион за рециклиране на хартия

Около 72 % от хартията е рециклирана в Европа.

Хартия и велпапето са най-рециклираните опаковки

в Европа.

58 милиона тона PfR се събират от домакинствата, търговските обекти, индустрията и офиси.

 Страни със схеми за разделно събиране достигат по-висока  нива на рециклиране, с  по-добро качество на събраната ХзР.

Теоретичната максимална процента на рециклиране на хартия е 79 %

Влакната могат да бъдат рециклирани няколко пъти, но не за неопределено време, а в зависимост от класа на хартията, затова  трябва да има постоянен приток на  хартия за рециклиране (ХзР) с хартиени продукти, направени от първична целулоза. Делът на несъбираемата и нерециклируеми хартия по технически причини е 21 % от общата консумация на хартия и велпапе като библиотеки, архиви, санитарна хартия и др… Следователно нивото на теоретичната максимална събираемост ще бъде 79 % вместо 100%.  Колкото повече се доближава тази граница, толкова по-малко полза може да има (дълго транспортиране, няма икономии от мащаба, и т.н.). Много страни вече са достигнали този праг.

Около 72 % от хартията е рециклирана в Европа