Members

Най-добри практики

IMPACTPaperRec / Най-добри практики

Най-добри практики в подкрепа на общините в изпълнението на системи за събиране

Основният резултат от интегрирана работа, извършена от партньорите по проекта IMPACTPapeRec, ще бъде наръчник за най-добра практика, в който най-добрите практики и системи за събиране ще бъдат анализирани.

Той ще включва и оценка на общата методологична рамка за събиране на ХзР, разработена и утвърдена в Румъния, България, Полша, Франция и Великобритания.

Веднага след като първите най-добри примери са достъпни, те ще бъдат публикувани в този раздел.

По-късно ще намерите и наръчника за най-добрите практики на тази страница.