Members

Партньори

IMPACTPaperRec / За / Партньори

Силни партньори, представляващи цялата хартиена верига

IMPACTPapeRec е консорциум от 19 партньори от осем страни – Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Полша, Румъния и Испания.

IMPACTPapeRec се стреми да постави Европа в челните редици на събирането на ХзР и поддържа позицията си, гарантира поръчки на ХзР предимно от европейски източници чрез иновативен подход, основан на участието на цялата хартиена верига. Партньорите по проекта по този начин представляват ясно равновесие по веригата.

Нашите партньори

„ACR +“ е международна мрежа на градовете и регионите, които споделят обща цел за насърчаване потреблението на смарт ресурси и устойчиво управление на отпадъците чрез превенция още при източника, повторна употреба и рециклиране.

View website

Конфедерация на европейските индустрии за хартия (CEPI) е брюкселска базирана нестопанска организация, прегрупираща европейската целулозно -хартиената промишленост, индустрия защитаваща постиженията и предимствата на своите продукти.

View website

Официална страница на община

ДУПНИЦА

View website

DIN е частна организация със седалище в Берлин, Германия и регистрирана като сдружение с нестопанска цел. Повече от 30 000 експерти от индустрията, изследвания, защита на потребителите и на публичния сектор, работят заедно в DIN , за да развиват пазарно ориентирани стандарти и спецификации.

View website

Ecofolio е създадена през 2007 г. с цел да се въведе кръгови модел в на Франция хартиена промишленост, балансиране на екологични съображения, свързани с рентабилността чрез оптимизиране на отпадъци за сортиране и рециклиране.

View website

EEB е най-голямата федерация на организациите за околната среда на гражданите в Европа, която се бори за справедливост за околната среда, устойчивото развитие и демокрация на участието. Нейната цел е да гарантира, че ЕС осигурява здравословна околна среда и богато биологично разнообразие за всички.

View website

ФЕНИКС ДУПНИЦА

Хамбургер Рисайклинг Груп, чийто основни компетенции са в събирането, преработката, търговията и транспорта на отпадъци, затваря цикъла между производството на хартия (Hamburger Containerboard) и производството на опаковки (Dunapack Packaging) в Принцхорн холдинг.

View website

ITENE е пазарно ориентиран изследователски център, специализиран в пакетирането, транспортирането и логистиката. Ние предлагаме бизнес решения на фирми и организации с цялостна визия по веригата за доставки.

View website

Официална страница на община

МЕЗДРА

 

Официална страница на община

МИХАЙ ВИТЕАЗУ

PROPAKMA поддържа фабрики за хартия и свързаните с тях компании в технически и технологични сфери и управлява офиса на INGEDE – Международната асоциация на дейнкинг индустрията.

View website

Както институт за научни изследвания и услуги със седалище в Мюнхен унд Хайденау / Дрезден Papiertechnische Stiftung (PTS) съдейства на фирми от всички сектори с разработването и използването на съвременни решения основани на естествени влакна.

SAICA Груп е водеща компания в Испания в събирането и рециклирането на хартия, както и производство на опаковки от хартия и велпапе. Ние сме едно интегрирано дружество с три работни области: Saica Natur, Saica paper и Saica Pack.

Официална страница на община

СФЪНТУ GHEORGE

View website

 

Kомпания Tega събира битови отпадъци и управлява системата за събиране на отпадъците в Сфанту Георге и в повече от 85 % от окръг Ковасна.

Trivalis е публична общност, която управлява битови отпадъци в окръг Ванде. От създаването си през 2003 г. Trivalis е изградил 30 обществени инсталации и рециклирал 70 % от събраните отпадъци.

View website