Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Нови плакати и листовки за граждани

Нови плакати и листовки за граждани

Нови плакати и листовки за граждани

IMPACTPapeRec е създал нов плакат и брошура за гражданите, насърчаване на разделно събиране на хартия за рециклиране. Този нов материал в момента се използва в семинари като мястото цяла Европа и е достъпна на всички езици на проекта! Вие сте добре дошли да ги използва за промоционални цели.  Ако сте заинтересовани в печат, нито един от материалите, можете да се свържете info@impactpaperec.eu да получите готов за печат формат.

Плакат: EN, FR, ES, HU, PL, RO, BG, DE

Брошура: EN, FR, ES, HU, PL, RO, BG, DE

Запиши