Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Регистрирайте се сега за заключителната конференция

Регистрирайте се сега за заключителната конференция

Регистрирайте се сега за заключителната конференция

Вижте програмите за конференции и семинари.

Очаквайте адрес: сградата на Жак Делор, Rue Belliard 99-101, 1040 Брюксел

Следобедният уъркшоп за общините ще се проведе на същото място, докато този на предприемачите ще се проведе в SILVERSQUARE Europe, 35 площад де Meeûs, 1000 Брюксел, Белгия.

Регистрацията вече е затворена. Моля свържете се с нас на info@impactpaperec.eu ако имате някакви въпроси.