Members

Разделно събиране на хартия за рециклиране ще повиши кръгова икономика в Европа.

Изберете вашия език

IMPACTPapeRec е консорциум от 19 партньори, представляващи цялата хартиена верига. Той цели да постави Европа начело на събирането на хартия за рециклиране. Моля, имайте предвид, че съдържанието на уеб страниците „Х“ и „Х“ е налично единствено на английски език. Българският текст на уебсайта е резултат от автоматичен превод и не е официално публикуван от проекта IMPACTPapeRec.

Join us. #IMPACTPapeRec

Знаете ли?

В Европа всяко хартиено влакно е

рециклирано 3.5 пъти

Европа е световен шампион в произхода на хартия

Около 72 % от хартията е рециклирана в Европа

Хартия и ни качат Последната рециклирани опаковки в Европа

 

Най-добри практики ще бъдат широко разпространени в Европа.