Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Информационна среща

Информационна среща

Информационна среща

През октомври 2017 ние организира втората информационна среща в Европейската къща за горското стопанство в Брюксел. Срещата продължи 1.30 часа и присъстваха няколко ключови заинтересовани страни в Европейската комисия.

Партньори, ITENE, ACR + и CEPI представи акцентите на проекта. Добре дошли, както и въвеждането на проекта е дадено от ITENE, който очертани общите характеристики на ImpactPapeRec. ACR + след това продължава чрез въвеждане на основният резултат от проекта: доброто и най-добрите практики наръчник за събиране на хартия и картон за рециклиране. CEPI завърши с представянето на резултатите от политики и стимули за подобряване на разделно събиране на хартия за рециклиране.

Презентациите интереса на участниците и генерира редица интересни въпроси. Всички участници бяха нетърпеливи да получат повече информация за проекта и да поддържате връзка за бъдещи инициативи, свързани с ImpactPapeRec. Бихме искали да благодарим на всички наши партньори, които дойдоха до Брюксел за подкрепа и тяхната усилена работа!