Search:
Members

Strona główna

Members

„Selektywna zbiórka papieru do recyklingu pobudzi gospodarkę o obiegu zamkniętym w Europie.”

IMPACTPapeRec to konsorcjum 19 partnerów reprezentujących cały łańcuch wartości papieru. Jego celem jest uczynienie z Europy lidera zbiórki papieru do recyklingu.

Join us. #IMPACTPapeRec

Czy wiesz, że?

Papierowej ma

pętle w Europie.

Europa jest światowym liderem recyklingu papieru

Około 72% papieru jest recyklingowi w Europie

Papier i Zarząd nas najbardziej recyklingu opakowań w Europie

Najlepsze praktyki będą powszechnie stosowane w Europie.

X