Members

Author: Annie Xystouris

IMPACTPaperRec / Articles posted by Annie Xystouris

Zarejestruj się teraz na konferencję końcową

Zobacz programy konferencji i warsztatów. Przychodzący adres: Jacques Delorsa Building, rue Belliard 99-101, 1040 Bruksela Popołudniowe warsztaty dla gmin odbędą się w tym samym miejscu, a jeden na przedsiębiorców odbędzie się w SILVERSQUARE Europe, 35 Square de Meeûs, 1000 Bruksela, Belgia. Rejestracja jest...

Spotkanie informacyjne

W października 2017 r. zorganizowaliśmy drugie spotkanie informacyjne w europejskim domu leśnictwa w Brukseli. Spotkanie trwało 1.30 godziny i uczestniczyło kilka kluczowych zainteresowanych stron w Komisji Europejskiej. Partnerzy ITENE, ACR + i CEPI przedstawione najważniejsze projektu. Powitanie i wprowadzenie projektu została...

Nowe plakaty i ulotki dla obywateli

IMPACTPapeRec stworzył nowy plakat i ulotkę dla obywateli, promowanie selektywnej zbiórki papieru do recyklingu. Ten nowy materiał jest aktualnie używany w warsztatach biorąc miejsce w całej Europie i jest dostępne we wszystkich językach projektu! Serdecznie zapraszamy do wykorzystania ich do...

X